Extra's
- Downloads
- Shuttlerun test
- Knopen maken
Gymidee programma
- Wat is gymidee?
- Programma's
- Bestellen
Contact
- About us
- Contact
Extra's
- Downloads
- Shuttlerun test
- Knopen maken
Gymidee programma
- Wat is gymidee?
- Programma's
- Bestellen
Contact
- About us
- Contact
Contact
- About us
- Contact
www.gymidee.nl
Gymidee programma's

Gymidee gaat uit van de volgende basisvoorwaarden: uitdaging, differentatie, beleving en intensiteit in bewegen.

Met deze kernwoorden in het achterhoofd hebben wij een innovatief en inspirerend bronnenboek gemaakt, vol met uitdagende leervoorstellen.

Het programma is als USB of te bestellen via onze website, waarbij u leervoorstellen krijgt aangeboden gebaseerd op de twaalf leerlijnen van het basisdocument. Tevens krijgt u vele extra's zoals hulp bij het opbouwen van arrangementen, didactische- en pedagogische tips, tientallen videofilms ter ondersteuning en honderden foto's van de arangementen.

De programma's zijn zo samengesteld dat deze aansluit bij de doelgroep voor wie het gemaakt is. Vanuit onze visie en ervaring hebben wij getracht om elke doelgroep op de juiste manier aan te spreken met passende leervoorstellen die haalbaar zijn.

Wij bieden de volgende programma's op onze website aan:

- Gymidee vakleerkrachten
Een programma bedoeld voor vakleerkrachten en studenten van de Academie lichamelijke opvoeding en sport en bewegen opleidingen. Binnen dit programma worden de groepen 3 t/m 8 behandeld.
- Gymidee kleuters
Een programma speciaal gemaakt voor groepsleerkrachten van de onderbouw. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende valkuilen waar groepsleerkrachten tegenaan lopen en is een programma samengesteld, waarbij gemak, duidelijkheid en uitdaging de boventoon voeren.