Extra's
- Downloads
- Shuttlerun test
- Knopen maken
Gymidee programma
- Wat is gymidee?
- Programma's
- Bestellen
Contact
- About us
- Contact
Extra's
- Downloads
- Shuttlerun test
- Knopen maken
Gymidee programma
- Wat is gymidee?
- Programma's
- Bestellen
Contact
- About us
- Contact
Contact
- About us
- Contact
www.gymidee.nl
Links


Literatuur bewegingsonderwijs

Het basisdocument
Bronnenboek waar de verschillende bewegingsthema's zijn verwerkt in leerlijnen.

Basislessen bewegingsonderwijs
Lesmethode voor de groepen 3 tot en met 8 uit het basisonderwijs.

Bewegingsonderwijs speellokaal
Lesmethode voor de onderbouw.

Bewegen samen regelen
Lesmethode bestaande uit kijkwijzers die de leerlingen zelf kunnen hanteren.

Groene spelen
Erg leuke gezamenlijke spelen.

Onderwijs in bewegen
Basisthema's bewegingsonderwijs in het basisonderwijs.